UITNODIGING

KAZOKU CUP - Tournoi par équipe


Dimanche 22 mars 2020 à Assenede

 

Adresse : Stedelijke sporthal

                 Kapelledreef 5

                 Assenede

                                                                                                                                            

Oraire :


A partir de 09u30 : les portes s'ouvrent


10u30 : la compétition commence


le matin : eliminatoires KATA (toutes les catégories).

Vers midi : finales KATA

Cérémonie des coupes KATA


Après la pause 13:00: eliminatoires KUMITE (toutes les catégories).

Vers le soir : finales KUMITE

Cérémonie des coupes KUMITE


Les formulaires d'inscription doivent être soumis au plus tard le 6 mars 2020 par e-mail à samsonwille1@hotmail.com . Ensuite vous recevrez une confirmation d'inscription.

Après cette date on ne peut plus enregistrer des inscriptions.

Pour chaque équipe on demande une contribution de €10 pour chaque catégorie.

Veuillez payer par virement bancaire (numéro: BE39 6528 17800719), au plus tard le 6 mars 2020 avec indication: nom de club + numéro de club.

Nous attendons avec impatience votre arrivée!

 

Karateteam Kazoku Assenede

KAZOKU CUP - Ploegen tornooi


Zondag 22 maart 2020 te Assenede


Adres : Stedelijke sporthal

             Kapelledreef 5

              Assenede


Uurrooster van de dag :


Vanaf 09u30 : deuren open


10u30 : start van de wedstrijd


In de voormiddag : voorronde KATA alle categorieën.

Eind voormiddag : finale KATA

Bekeruitreiking kata


Na de pauze 13:00 : voorronde KUMITE alle categorieën.

Einde namiddag : finale KUMITE

Bekeruitreiking kumite


De deelnemingsformulieren moeten ingeleverd worden ten laatste op 6 maart 2020 per email op het volgende adres: samsonwille1@hotmail.com
Vervolgens zal er U een inschrijvingsbevestiging verstuurd worden.

Na deze datum zullen er geen inschrijvingen meer kunnen geregistreerd worden.

Per ploeg per categorie wordt er een bijdrage van 10€ gevraagd

Gelieve te betalen via overschrijving op nummer BE39 6528 17800719 , ten laatste op 6 maart 2020 met vermelding :  clubnaam +clubnummer.

We kijken er naar uit om jullie allemaal te mogen verwelkomen !

Met onze vriendelijke en sportieve groeten.


Karateteam Kazoku Assenede